Hizmet Sözleşmesi

HİZMET SÖZLEŞMESİ

“NOT: İş bu Sözleşme tarafların karşılıklı anlaşarak oluşturulmasından oluşmaktadır. Aşağıdaki sözleşme standart sözleşmedir. Taraflar anlaştığı takdirde maddeler eklenebilir ve silinebilir” İtiraz edilmediği sürece aşağıdaki sözleşme kabul edilmiş sayılacaktır.

Madde 1 – TARAFLAR

1.1: Bu sözleşme İnternet sitemizdeki hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan webtasarimji.com ile internet sitemizdeki hizmetlerden faydalanan Kişi / Kurum (Müşteri olarak anılacaktır) arasında, www.webtasarimji.com internet adresinde ve faaliyet gösteren internet sitesinin (Site olarak anılacaktır) kullanımı ve bu siteler üzerinden iletişime geçilerek alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Madde 2 – KONU

2.1 İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet Sitesi Tasarımı webtasarimji.com tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır. Yapılan tasarımlarda müşterinin özel yazılım isteği olmadığı takdirde site .NET ,html veya php alt yapısı ile oluşturulacaktır. Websitesi Yaptıran Tüm Müşterilerimiz, Web tasarıma Başlamadan önce itiraz etmedikleri sürece Bu Şartları Kabul Etmiş Sayılacak ve hiç bir hak talep edemeyeceklerdir. Müşterinin talep etmesi durumunda ise web tasarım hizmeti özel yazılım ile yapılandırılacaktır.

Madde 3 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu (server) sistemini ve bu sistemin çalışabilmesi için gerekli donanım/yazılım gereksinimlerini tedarik etmiş ise incelenerek kullanılabilir. Müşterinin talebi durumunda bu hizmet webtasarimji.com tarafından ücret mukabilinde verilecektir. Bu Noktada MÜŞTERİ’nin bağlı olacağı firma webtasarimji.com olacaktır. Fakat destek ve hizmetin sağlıklı şekilde verilebilmesi için sunucu alt yapısı webtasarimji.com tarafından sağlanmalıdır. Aksi halde sunucu taraflı sorunlardan webtasarimji.com sorumlu değildir.

3.2 Websitesi için gerekli olan hosting sistemlerini webtasarimji.com’ın karşılaması durumunda MÜŞTERİ yıllık hosting ve domain güncelleme bedeli olan standart paket için 200 TL ‘yi her yıl ödemek durumundadır (siteler arasında farklılık olabilir). Ücret Ödenmediğinde tüm hizmetler durdurulacaktır. Bu ücreti değiştirme hakkı webtasarimji.com elinde bulunmaktadır. Gerektiğinde güncelleme yapılabilir.

3.3 MÜŞTERİ hosting sistemlerinin temin edildiği firma kurallarına uymakla yükümlüdür. Bu kurallar webtasarimji.com tarafından müşteriye bildirilecektir. ( Toplu mail gönderimi yasak olması, T.C yasalarına aykırı içerik sitelerinin barındırılmasının yasak olması gibi). webtasarimji.com sunucu alt yapısını çözüm ortakları tarafından sağlamaktadır.

3.4 MÜŞTERİ, İnternet Sitesinin düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dökümanları tedarik etmek ve webtasarimji.com’ye teslim etmekle yükümlüdür.

3.5 MÜŞTERİ, hazırlanacak olan web sitesinde dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, webtasarimji.com ‘nin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

3.6 MÜŞTERİ hostingi kendisi sağlaması durumunda web sitesi tamamlandıktan sonra yedeklerini almakla yükümlüdür. Olası Sorunlarda webtasarimji.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. webtasarimji.com tarafından sağlanan hosting paketlerinde yedekleme webtasarimji.com’a aittir. Yedekmele hizmeti ise her site için geriye dönük olarak maksimum 1 aylık yedekleri kapsamaktadır. Eski yedekler sunucudan otomatik olarak silinmektedir.

3.7 MÜŞTERİ web site tasarımı ile ilgili belirlenen ücreti webtasarimji.com’ın belirlediği tarihlerde ödemekle yükümlüdür. İlgili tarihlerde ödeme yapılmadığında webtasarimji.com tüm hizmeti durdurma hakkına sahiptir. Müşteri Aksi bir hak talep etmeyecektir.

3.8 MÜŞTERİ’ye sunucu hizmetleri için sağlanan e-mail hesapları sadece kurumsal firma yazışmalarını kapsamaktadır. Müşteri e mail hizmetlerini ASLA toplu mail gibi spam ve insanları rahatsız/ madur edici durumlarda kullanamaz. Kullanması durumunda uyarılmaksızın tüm sistemleri sunucu firması tarafından kapatılacaktır.

Madde 4 – webtasarimji.com’un YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 webtasarimji.com, MÜŞTERİ’nin tanıtım ve reklâm için ihtiyaç duyduğu web tasarımı hazırlamakla yükümlüdür.

4.2 webtasarimji.com, MÜŞTERİ’ye sağlanmakta olan web site tasarım hizmeti ilgili oluşabilecek Web Tasarımı hataları ve sorunlarını 48 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Ancak Sunucu (Hosting) taraflı hata ve sorunlarda webtasarimji.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sadece müşteri adına webtasarimji.com hizmet alınan firma ile görüşebilir. Ya da yapılabilecek alternatif çözümleri müşteri ile paylaşarak soruları çözüme kavuşturabilir.

4.3 webtasarimji.com, MÜŞTERİ için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki değişiklikler (komple tasarım değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.4 webtasarimji.com, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım değişikliği gerektiren düzeltmeler ve eklentiler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.5 webtasarimji.com, Tasarımını yapmış olduğu sitelerde .NET, html veya php alt yapısını kullanmaktadır. Müşteri özel bir talepte bulunmadığı sürece kullanılan bu sistemlere itiraz edemeyecektir. Müşterinin talepte bulunması ile webtasarimji.com site tasarımında .NET, html ya da php kullanılarak istenilen site tasarlanacaktır.

4.6 webtasarimji.com, Tüm Müşteri sitelerini periyodik olarak yedeklemek ile yükümlüdür. Bu yedeklemeler Aylıktır. Fakat bu yedekler SADECE webtasarimji.com’ın hatasından kaynaklanan sistem sorunları sebebiyle yedeklerden geri dönüş yapılması içindir. Müşteri ile bu yedekleri paylaşmak zorunda değildir.

4.7 webtasarimji.com, İnternet sitesi hazır paketlerinde müşterilerine 1 yıl hosting hediye etmektedir. Ücret ödenmez ise site yayından kaldırılacak ve webtasarimji.com müşteriye site ile ilgili hiç bir veri vermeyecektir.

4.8 webtasarimji.com, Müşterilerine hosting hizmeti sağladığı durumda yapılmaması gereken şartları bildirecektir. Buna rağmen kuralları ihlal eden kullanıcılar sebebiyle diğer kullanıcıların sistem sorunu yaşamasından webtasarimji.com asla sorumlu değildir. Sorumluluğu sorunu en kısa sürede çözmek için sunucu firması ile ortak çalışma yapmaktır.

4.9 webtasarimji.com, Müşterilerine intenet sitesinde belirtmiş olduğu saatlerde destek ve müşteri taleplerini yanıtlamak ile yükümlüdür. Destek saatleri Hafta içi sabah 09:00 – 18:00, Hafta sonu 09:00 – 13:00 saatleridir. Bu saatlerde müşteri talepleri iş yoğunluğuna göre sırasıyla cevaplanmaktadır.Bu saatler haricinde gönderilen müşteri talepleri iyi niyete dayanarak ve müşterilerin mağdur olmaması sebebiyle cevaplanabilir. Destek hizmeti yapılan çalışmaların kayıt altında tutulabilmesi için SADECE mail olarak yapılmaktadır. Ancak acil durum, ya da mağduriyetini gidermek adına telefon ile destek webtasarimji.com’nin kendi insiyatifinde ve iş yoğunluğuna göre verilebilmektedir.

Madde 5 – HİZMET İPTALİ

5.1 Müşteri herhangi bir sebeple web tasarım hizmetini iptal etmek istediğinide, yedek alma sorumluluğu müşteriye aittir. Sadece webtasarimji.com tarafından hizmeti iptali sağlanır ise tüm dosyaları müşteriye vermek zorundadır.

Madde 6 – HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

6.1 Hizmet bedeli webtasarimji.com tarafından 1(bir) yıllık……TL(Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

6.2 Hizmet bedeli’nin %50’si iş başlangıcında, kalan %50’si tasarım sürecinin bitiminde MÜŞTERİ tarafından webtasarimji.com’a ödenecektir.

6.3 Ödemelerin yapılmaması durumunda,webtasarimji.com taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir. 6(altı) maddeden ve 1(bir) sayfadan oluşan işbu sözleşme …../……/……. tarihinde 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

6.4 webtasarimji.com çalışmakta olduğu sunucu firmalarındaki şartlarıda göz önünde bulundurarak, olası değişikliklerde sözleşme maddelerini değiştirme hakkını saklı tutar.

webtasarimji.com                                                                                                                                                           MÜŞTERİ

Call Now